МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ
МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности и проекти в община Долни чифлик
Приложения към Наредбата
 
 
 
 
 
 
 
СПОРТ
 
 
 
 
 
 
 
 
 На територията на община Долни чифлик  са регистрирани 9 спортни клуба:

  • ·         Клуб по борба „ Тича” гр. Долни чифлик;
  • ·         Волейболен клуб „ Тича” гр. Долни чифлик;
  • ·         Футболен клуб „ Тича” гр. Долни чифлик;
  • ·         Общински спортен клуб „ Тича” гр. Долни чифлик;
  • ·         Обединен спортен клуб „ Тича” гр. Долни чифлик;
  • ·         Спортен клуб по кик бокс „Фаворит” гр.Долни чифлик;
  • ·         Клуб по мини футбол „Тича” гр. Долни чифлик;
  • ·         Спортен клуб „ Раковец” с. Гроздьово;
  • ·         Футболен спортен клуб „ Мерди” гр. Долни чифлик

 

Спортна база:

Спортни площадки по волейбол , баскетбол, хандбал, мини футбол в гр. Долни чифлик – 2бр, с.Старо Оряхово, с.Пчелник, с.Горен чифлик.

Многофункционален спортен център в с.Гроздьово.

Стадиони в населените места: гр. Долни чифлик, с. Старо Оряхово;  с. Пчелник; с. Горен чифлик, с. Гроздьово, с. Шкорпиловци.

 

НОРМАТИВНИ АКОВЕ
 Закон за физическото възпитание и спорта 
 Закон за младежта 
 Закон за спазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия