ОБЩИНСКО ОПЕРАТИВНО БЮРО


мандат: 2017 - 2019г.


ОПЕРАТИВНО БЮРО:
ФАРДИН АХМЕДОВ БЕЙТУЛОВ -Председател тел.: 0879824167
МУСТАФА ШЕВКЕТОВ МУСТАФОВ -Член тел.: 0876610462
САЛИ НУРИЕВ САЛИЕВ -Член тел.: 0879598505
ДЖЕМИЛ МЕХМЕД ЮСЕИН -Член тел.: 0886565663
ИРХАН -Член тел.: 08