НОРМАТИВНИ АКОВЕ
Закон за политическите партии
Изборен Кодекс
Закон за местното самоуправление и местната администрация