ИНТЕГРАЦИЯ НА МАЛЦИНСТВАТАСтратегия за интеграция на ромите във Варненска област (2012-2020)
План за действие на Община Долни чифлик за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2015-2017)